Hem

FEKPODDEN är en busfärsk podcast som bjuder in gäster från några av Örebros alla företag och organisationer för spännande samtal om aktuella ämnen inom det företagsekonomiska området. Genom FEKPODDEN kan kunskapen från företag och organisationer i vårt närområde hitta en väg direkt in i den företagsekonomiska undervisningen och bidra med nya dimensioner och perspektiv för ett hållbart företagsekonomiskt lärande.  


Avsnitt leds av Helen Stockhult, fil.dr företagsekonomi och Karin Seger, ek.dr företagsekonomi, båda verksamma vid Handelshögskolan, Örebro universitet. 


Fokus har varit, ledarskap, organisationer och entreprenörskap.

Under våren kommer avsnitten att fokusera på ekonomrollen och vad man som ekonom kan arbeta med efter examen. Vi bjuder då in fd. studenter som nu är i olika stadier av sina karriärer och i olika branscher.Fekpodden är under omkonstruktion.